Oferta edukacyjna

zdrowe żywienie

Cel kształcenia

Celem kursu jest uzyskanie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia uwzględniających elementy dietetyki. Kursanci poznają najnowocześniejsze zagadnienia związane z żywieniem człowieka, uczą się układania jadłospisów w wybranych chorobach, poznają różnorodne diety dostosowane do rodzaju pracy i trybu życia.

Adresaci

Kurs organizowany jest zarówno dla osób nieposiadających doświadczenia, a także osób, które związane są z branżą: medyczną, żywieniem, sportem, absolwentów szkół średnich, studentów oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zasad zdrowego odżywiania.

Treści kształcenia

Kurs ma za zadanie przybliżenie słuchaczom tematyki związanej z takimi zagadnieniami, jak m.in.:

 • funkcjonowanie układu pokarmowego,
 • jak składniki diety wpływają na stan skóry, włosów i paznokci,
 • wpływ składników pokarmowych na organizm ludzki,
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym poprzez właściwą dietę i tryb życia,
 • posługiwanie się normami żywienia i tabelami składu produktów spożywczych,
 • układanie i ocenianie jadłospisu dziennego,
 • wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie za sobą złe odżywianie.

Perspektywa zawodowa

Ukończenie kursu daje możliwość podjęcia pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych, szkolnictwie, instytucjach naukowo – badawczych oraz inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności.

Organizacja studiów

 • Program przewiduje 60 godzin zajęć
 • Termin zajęć: tryb tygodniowy (od poniedziałku do piątku) lub tryb weekendowy
 • Minimalna liczba osób: 20 osób
 • Słuchacze uzyskują certyfikat potwierdzający ukończenie Kursu.

 Informacji udziela Dziekanat StSW w Łowiczu tel. 046 837 37 05, 506 644 166

Strona korzysta z plików cookie