Oferta edukacyjna

Projektowanie ogrodów

Cel kształcenia

Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami ergonomii, wyznaczania stylu, materiałów, kolorów, doboru roślinnego czyli tworzenia mniejszych form (balkony, tarasy) i ogrodów odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców i użytkowników. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zasad zakładania i pielęgnowania ogrodu. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju.

Adresaci

Jest to kurs skierowany do osób, które chcą zostać projektantami ogrodów. Zajęcia warsztatowe pomogą uczestnikom wypracować własny styl i rozwinąć umiejętność prezentowania swoich pomysłów. Program kursu realizowany jest od podstaw, dlatego od Uczestników nie wymaga się wcześniejszego doświadczenia, wystarczy zapał i chęć nauki.

Treści kształcenia

 • ogród (podstawowe pojęcia, teoria wnętrz, jednostka przestrzenna, powiązania przestrzenne z otoczeniem);
 • etapy tworzenia projektu (etap I – wstępny, etap II – projekt koncepcyjny, etap III –projekt realizacyjny);
 • prezentacja pomysłu na papierze (skala, symbole graficzne);
 • język projektowania – treść i forma przekazu (rzut poziomy, rzut pionowy, widok, rzut aksonometryczny, perspektywa, makieta);
 • kompozycja (pojęcie, rodzaje kompozycji);
 • zasady kształtowania ogrodów (elementy kompozycji: linia, płaszczyzna, bryła);
 • schemat funkcjonalno-przestrzenny (analiza przestrzeni i podział ogrodu ze względu na funkcje);
 • nauka rysowania przekrojów, widoków;
 • nauka rysowania projektów; • podstawy projektowania z wykorzystaniem programu Sketch Up;
 • tworzenie kosztorysów.

Perspektywa zawodowa

 • projektant (konserwator) zieleni przy wszelkiego rodzaju firmach, instytucjach, szkołach itp.,
 • jako doradca Klienta w centrach i szkółkach ogrodowych,
 • udział w kursie daje także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej dzięki czemu będziecie mogli Państwo samodzielnie wykonywać projekty ogrodów na potrzeby znajomych i Klientów.

Organizacja studiów

 • Program przewiduje 60 godzin zajęć
 • Termin zajęć: tryb tygodniowy (od poniedziałku do piątku) lub tryb weekendowy
 • Minimalna liczba osób: 20 osób
 • Słuchacze uzyskują certyfikat potwierdzający ukończenie Kursu.

 Informacji udziela Dziekanat StSW w Łowiczu tel. 046 837 37 05, 506 644 166

Strona korzysta z plików cookie